Lastkajen 5.4
Tänkt gärna på att för stora beställningar kan gå fel så dela gärna upp beställningarna i mindre områden.

Välkommen till Lastkajen
Mer information om hur du går tillväga finns på Trafikverkets hemsida/Öppna data. Klicka här

NYHET!
Homogenisering:
Från och med den 3 februari kommer en ny funktion att finnas tillgänglig i Lastkajen.

Funktionen kallas homogenisering och finns under "Skapa beställning".

Syftet med homogeniseringen är att kunna skapa en förenklad datamodell där ett flertal egenskaper ligger
som attribut direkt på väglänkarna, vilket blir lättare att hantera vid ex ruttning.

Mer information om vad en homogenisering är kan man läsa om i "Lastkajen hjälp".
 
 
Registrera dig Glömt lösenord?