Sök dataprodukt
Antal poster 191
Visa innehållNamnDataproduktgrupp
AlléMiljö och landskap
Antal körfält2Nationell vägdata (NVDB)
Artrik järnvägsmiljöJärnväg
Artrik vägmiljöMiljö och landskap
ATK-MätplatsStatliga vägdata
Avvikelserapport hastighetsgränsStatliga vägdata
BallastJärnväg
BandelJärnväg
BankJärnväg
BantypJärnväg
BefästningJärnväg
Begränsad bruttoviktNationell vägdata (NVDB)
Begränsad fordonsbreddNationell vägdata (NVDB)
Begränsad fordonslängdNationell vägdata (NVDB)
Begränsat axel - boggitryckNationell vägdata (NVDB)
Besiktningsklass banaJärnväg
Bevarandevärd broMiljö och landskap
Bevarandevärda broarJärnväg
Bro och tunnelNationell vägdata (NVDB)
Brunn - SlamsugningStatliga vägdata
BullerskyddJärnväg
Bullerskydd - vägStatliga vägdata
BärighetNationell vägdata (NVDB)
C-CykelledNationell vägdata (NVDB)
CirkulationsplatsNationell vägdata (NVDB)
CirkulärkurvaJärnväg
C-Rekommenderad bilväg för cykeltrafikNationell vägdata (NVDB)
CykelvägskategorierNationell vägdata (NVDB)
Driftbidrag statligtStatliga vägdata
DriftområdeStatliga vägdata
DriftplatsJärnväg
DriftvändplatsStatliga vägdata
ElektrifieringJärnväg
FarthinderNationell vägdata (NVDB)
Faunapassage för medelstora däggdjurMiljö och landskap
Faunapassage för medelstora däggdjurJärnväg
Faunapassage för stora däggdjurMiljö och landskap
Faunapassage för stora däggdjurJärnväg
FPV dagliga personresorStatliga vägdata
FPV godstransporterStatliga vägdata
FPV kollektivtrafikStatliga vägdata
FPV långväga personresorStatliga vägdata
Framkomlighet för vissa fordonskombinationerNationell vägdata (NVDB)
Funktionell vägklassNationell vägdata (NVDB)
Funktionellt prioriterat vägnät (FPV)Statliga vägdata
FärjeledNationell vägdata (NVDB)
Förbindelselinje (PlfrPlti)Järnväg
Förbjuden färdriktningNationell vägdata (NVDB)
Förbjuden svängNationell vägdata (NVDB)
Förbud mot trafikNationell vägdata (NVDB)
GatunamnNationell vägdata (NVDB)
GatutypNationell vägdata (NVDB)
GCM-belystNationell vägdata (NVDB)
GCM-passageNationell vägdata (NVDB)
GCM-separationNationell vägdata (NVDB)
GCM-vägtypNationell vägdata (NVDB)
GenomfartBro och tunnel
Grod och kräldjurspassageMiljö och landskap
GågataNationell vägdata (NVDB)
GångfartsområdeNationell vägdata (NVDB)
HastighetsgränsNationell vägdata (NVDB)
Hastighetsöverskridande % (ATC)Järnväg
HuvudledNationell vägdata (NVDB)
HållplatsStatliga vägdata
Hållplats/Hållställe/övr platsJärnväg
HållplatslägeStatliga vägdata
HägnadJärnväg
Höjdhinder upp till 4,5 mNationell vägdata (NVDB)
InfrastrukturförvaltareJärnväg
InfrastrukturägareJärnväg
Inskränkningar för transport av farligt godsNationell vägdata (NVDB)
JärnvägsbroJärnväg
JärnvägskorsningStatliga vägdata
KalibreringssträckaStatliga vägdata
KantstolpeStatliga vägdata
KatastroföverfartStatliga vägdata
KilometertavlaJärnväg
KollektivkörfältNationell vägdata (NVDB)
KonstruktionBro och tunnel
KorsningNationell vägdata (NVDB)
Ktl-SkyddsektionJärnväg
Ktl-StolpeJärnväg
LastplatsJärnväg
LastprofilJärnväg
Leveranskvalitet DoU 2017Statliga vägdata
LinjekategoriJärnväg
LutningJärnväg
LängdmätningsdelJärnväg
Länk (fiktivt visningsobjekt)Järnväg
LÖ-vägJärnväg
MiljözonNationell vägdata (NVDB)
MittremsaStatliga vägdata
MotortrafikledNationell vägdata (NVDB)
MotorvägNationell vägdata (NVDB)
MöteslängdJärnväg
NJDB STAXJärnväg
OmkörningsförbudStatliga vägdata
ParkeringsfickaStatliga vägdata
Pendlings- och servicevägStatliga vägdata
PlankorsningJärnväg
Planskild korsningJärnväg
PlatsJärnväg
Plats/platsmittJärnväg
PlattformJärnväg
RaklinjeJärnväg
RastplatsStatliga vägdata
ReferenslinjetillkomstNationell vägdata (NVDB)
Rekommenderad väg för farligt godsNationell vägdata (NVDB)
RäfflaStatliga vägdata
RälJärnväg
RälsförhöjningJärnväg
RälssmörjningsapparatJärnväg
RälsvandringshinderJärnväg
SidoanläggningsvägStatliga vägdata
SidopassageBro och tunnel
Signal (ej ATC)Järnväg
Signal (främst ATC)Järnväg
Signalpunktstavla ERTMSJärnväg
SkyddsrälJärnväg
SkärningJärnväg
SliperJärnväg
SlitlagerNationell vägdata (NVDB)
SnögalleriJärnväg
SnöskärmJärnväg
Solitära trädMiljö och landskap
Solitära trädJärnväg
Spår Huvud/SidoJärnväg
Spår Upp/Ned/EnkelJärnväg
SpårkorsJärnväg
SpårnummerJärnväg
SpårspärrJärnväg
SpårviddJärnväg
SpårväxelJärnväg
StamvägStatliga vägdata
Status järnvägsnätJärnväg
STH A/B/S-tågJärnväg
StigningsfältStatliga vägdata
Stoppbock fällbarJärnväg
Stoppbock/plgräns m.mJärnväg
StoppliktNationell vägdata (NVDB)
StorstadsvägStatliga vägdata
Strategiskt vägnät för tyngre transporterStatliga vägdata
StråkJärnväg
SvängmöjlighetNationell vägdata (NVDB)
Tavla (ej ATC)Järnväg
Tavla (främst ATC)Järnväg
TEN-T VägnätStatliga vägdata
TillgänglighetNationell vägdata (NVDB)
TjälrestriktionTillfälliga framkomlighetsrestriktioner
TrafikTrafikdata
TrafikcentralområdeJärnväg
TrafikeringssystemJärnväg
TrummaJärnväg
TunnelJärnväg
TurismcykelledNationell vägdata (NVDB)
Tåg och lokvärmeanläggningJärnväg
Tättbebyggt områdeNationell vägdata (NVDB)
UH.entreprenör BASJärnväg
UH.kontraktsområde BasJärnväg
UnderfartBro och tunnel
UnderhållsdistriktJärnväg
UppställningsspårJärnväg
VattenfaunapassageMiljö och landskap
VattenfaunapassageJärnväg
VertikalkurvaJärnväg
Viltpassage i planStatliga vägdata
ViltstängselStatliga vägdata
ViltuthoppStatliga vägdata
Vinter2003Statliga vägdata
VVISStatliga vägdata
VV-SlitlagerStatliga vägdata
Väganknutet kulturminneMiljö och landskap
VägbreddNationell vägdata (NVDB)
VägbroJärnväg
VäghinderNationell vägdata (NVDB)
VäghållareNationell vägdata (NVDB)
VägkategoriStatliga vägdata
VägnummerNationell vägdata (NVDB)
Vägnybyggnad_2009Statliga vägdata
VägräckeStatliga vägdata
VägräckesavslutningStatliga vägdata
VägtrafiknätNationell vägdata (NVDB)
VägtypStatliga vägdata
VägvisningStatliga vägdata
VäjningspliktNationell vägdata (NVDB)
VändmöjlighetNationell vägdata (NVDB)
VändskivaJärnväg
ÖverfartBro och tunnel
ÖvergångskurvaJärnväg
ÖverledningsplatsStatliga vägdata
Övrigt vägnamnNationell vägdata (NVDB)
Avslutade dataprodukter är markerade med *
Dataprodukter kan även innehålla avslutade attribut, för mer information se Dataproduktkatalogen